Uw medische gegevens delen via het LSP

Waarom medische gegevens delen via het LSP?

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of een huisartsenpost. Ook als u ouder wordt, neemt de kans toe dat u bij verschillende zorgverleners komt. Mensen die chronisch ziek zijn, zien zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. In al deze gevallen is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal, beveiligd netwerk: het LSP (Landelijk Schakelpunt). Via het LSP kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens bij elkaar inzien.

Alleen met uw toestemming!

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en apotheek deze niet zomaar delen met andere zorgverleners. U moet hen eerst toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

In het LSP zelf staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar stellen. De medische gegevens uit het dossier worden dus niet opgeslagen in het LSP, maar blijven in de computersystemen van uw huisarts en apotheek. Zij houden uw dossier bij. Andere zorgverleners kunnen alleen de belangrijkste informatie uit uw dossier inzien. Zo zijn altijd de meest actuele gegevens over uw gezondheid beschikbaar.

Hoe werkt het LSP?

Via het LSP kunnen zorgverleners medische gegevens opvragen. Dat kan belangrijk zijn als u een onbekende arts, huisartsenpost of andere apotheek bezoekt.

Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen van de werking van het LSP.

In het LSP worden geen medische gegevens opgeslagen. Het is dus geen centrale database, maar een netwerk waarmee zorgverleners gegevens kunnen uitwisselen. Na toestemming van de patiënt meldt de eigen huisarts en/of apotheek het burgerservicenummer (BSN) aan bij dit netwerk. Als het nodig is voor de behandeling, kunnen andere zorgverleners met het BSN via het LSP medische gegevens van de patiënt opvragen. Alleen het BSN wordt opgeslagen in het LSP. De gegevens zelf worden dus niet opgeslagen in het LSP, maar blijven in het computersysteem van de eigen huisarts of apotheek.

Hoe geef ik toestemming?

Goed geïnformeerd?

Bij het delen van medische gegevens via het LSP gaat het om persoonlijke informatie. Het is daarom voor u van belang om goed te weten waar u toestemming voor geeft. U kunt hier de brochure met uitgebreide informatie over het LSP bekijken.

brochure_LSP

Registratie

Zowel een mondelinge als een schriftelijke toestemming registreren wij in uw dossier. U kunt uw toestemming uiteraard ook weer intrekken. Ook dat registreren wij in uw dossier.

Toestemming geven

U kunt uw toestemming op drie manieren geven:

 • U kunt ons mondeling toestemming geven.
 • U kunt ons een ingevuld toestemmingsformulier uit de folder geven.
 • U kunt het online regelen op Volgjezorg.
 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

  Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kan bijhouden. Zo kan je jouw medische gegevens eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Ook kan je zelf gegevens toevoegen, zoals behandelingen, labuitslagen, medicatie en inentingen.

  Er zijn diverse PGO's met verschillende functies beschikbaar. U bepaalt zelf welke PGO u wilt gebruiken.

  Klik op onderstaande link voor een actueel overzicht van PGO's die voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en het MedMij-label mogen gebruiken.

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image 166148
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor kinderen in Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
Stacks Image 166269
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is LRQA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image 166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, drinkvoeding en wondverzorging.

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp