Huisartsenpraktijk en Apotheek De Valom Ureterp

Welkom

Open

De praktijk en de apotheek zijn op dit moment geopend.

U kunt ons telefonisch bereiken via ons algemeen nummer (0512) 30 12 02

Vragen?

Wij willen u met deze website graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u vragen, wensen of tips ten aanzien van onze website? Dan vernemen wij dat graag!

Openingstijden

Openingstijden

Op werkdagen met uitzondering van feestdagen:

 • Van 08.00 tot 13.00 uur
 • van 13.30 tot 17.00 uur
Gedurende de lunchpauze zijn wij bereikbaar voor spoedgevallen via telefoonnummer (0512) 30 09 06

Sluitingsdata

In 2015 zijn wij gedurende onderstaande periodes/dagen gesloten:

 • 6 april (Tweede Paasdag)
 • 18 april tot en met Koningsdag 27 april
 • 5 mei
 • 14 en 15 mei (Hemelvaart)
 • 25 mei (Tweede Pinksterdag)
 • 4 juli tot en met 26 juli
 • 17 oktober tot en met 25 oktober
 • 25 december tot en met 3 januari

Afspraak maken

Tussen 08.00 en 10.00 uur ’s ochtends kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. De spreekuren worden zowel ’s ochtends als ’s middags gehouden.

Afhalen medicijnen

U kunt uw medicijnen gedurende de volgende tijden afhalen:

Op werkdagen

 • tussen 10.45 en 12.00 uur (mits uiterlijk de vorige werkdag vóór 10.00 uur ’s ochtends besteld)
 • tussen 16.00 en 16.30 uur (mits uiterlijk de dezelfde werkdag vóór 10.00 uur ’s ochtends besteld)

Nieuws

Telefonische bereikbaarheid

Binnenkort vinden er afrondende werkzaamheden aan onze nieuwe telefooncentrale plaats. Wanneer de werkzaamheden gevolgen hebben voor onze bereikbaarheid zullen wij dat hier vermelden.

Receptenlijn

U kunt 24 uur per dag via ons algemene nummer 0512 30 12 02 uw recept inspreken (menukeuze 2).

Brief inzake elektronische gegevensuitwisseling

Wij willen graag van u weten of u wel of niet toestemming geeft voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens. Wanneer uw keuze nog niet in ons informatiesysteem is geregistreerd, ontvangt u binnenkort een zogenoemd opt-in formulier van ons. Wij verzoeken u het ingevulde formulier aan ons terug te sturen of bij ons in te leveren. Wij leggen uw keuze vervolgens vast in ons informatiesysteem. Elders op deze website vindt u meer informatie over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens.

Griepprik 2015

De jaarlijkse griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op dinsdag 13 oktober a.s. tussen 17:00 en 18:30 uur in multifunctioneel centrum De Wier. Wanneer u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Heeft u op 1 oktober a.s. nog geen uitnodiging ontvangen terwijl u daar wel op had gerekend? Neem dan contact op met onze assistente(s).

Zwangerschapsverlof

Onze praktijkondersteuner Anne Nynke Brouwer heeft momenteel zwangerschapsverlof. Zij wordt tijdelijk vervangen door Linda Slegt.

Nieuwe doktersassistente

Een nieuw gezicht in de praktijk. Doktersassistente Fenna Bijlsma is ons team komen versterken. Zij wordt de komende maanden ingewerkt. Wij zijn blij met haar komst en wensen haar veel plezier en succes in onze praktijk!

Medische gegevens delen

Geeft u toestemming?

Ziekte, een blessure of een ongeluk komen vaak onverwacht. Misschien komt u daardoor bij een andere arts, de huisartsenpost of een andere apotheek. Dan kan het belangrijk zijn dat de arts of apotheek actuele informatie over uw gezondheid kan bekijken, zodat hij u zo snel en zo goed mogelijk kan helpen.

Meer informatie

Bereikbaarheid

Adres

Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19
9247 AV Ureterp

Telefoon

U kunt ons via de volgende nummers bereiken:

Spoed tijdens kantooruren

Op werkdagen vanaf 08.00 uur 's ochtends en 17.00 uur 's middags kunt u ons in geval van spoed bereiken via telefoonnummer (0512) 30 09 06

Spoed buiten kantooruren

Op werkdagen vanaf 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, in het weekend en op feestdagen kunt u in geval van een situatie die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw huisarts contact opnemen met de Dokterswacht: 0900 112 7 112

Medische gegevens delen?

Ziekte, een blessure of een ongeluk komen vaak onverwacht. Misschien komt u daardoor bij een andere arts, de huisartsenpost of een andere apotheek. Dan kan het belangrijk zijn dat de arts of apotheek actuele informatie over uw gezondheid kan bekijken, zodat hij u zo snel en zo goed mogelijk kan helpen.

My Image

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.


Waar vindt u ons?

Valom 19, 9247 GN Ureterp, telefoon (0512) 30 12 02

2014 - 2015 Huisartsenpraktijk en Apotheek De Valom


2014 - 2015 Huisartsenpraktijk De Valom