Disclaimer

Website

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel, correct en zorgvuldig is. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde informatie.

Aan de weergegeven informatie kan geen recht worden ontleend, ook al is deze met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Huisartsenpraktijkde Valom is niet verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie. Het is de verantwoordelijkheid van iedere gebruiker van deze site, de aangeboden informatie zodanig te interpreteren of toe te passen dat dit hem of haar geen schade toebrengt.

E-mail

De informatie in een e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) van Huisartsenpraktijk De Valom is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen.

Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.

Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Huisartsenpraktijk De Valom te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Als u met ons via e-mail communiceert, is het bovenstaande van toepassing. Wij gaan er dan vanuit dat u de disclaimer heeft gelezen en hiermee instemt.

 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

  Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kan bijhouden. Zo kan je jouw medische gegevens eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Ook kan je zelf gegevens toevoegen, zoals behandelingen, labuitslagen, medicatie en inentingen.

  Er zijn diverse PGO's met verschillende functies beschikbaar. U bepaalt zelf welke PGO u wilt gebruiken. CGM LIFE is de PGO van CompuGroup Medical. Deze werkt naadloos samen met het huisarts- en apotheekinformatiesysteem dat door onze praktijk wordt gebruikt en voldoet aan de strenge eisen van het MedMij-label.

  Klik op onderstaande link voor een actueel overzicht van PGO's die voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en het MedMij-label mogen gebruiken.

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image 166148
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor kinderen in Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
Stacks Image 166269
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is LRQA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image 166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, drinkvoeding en wondverzorging.

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp