Disclaimer

Website

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel, correct en zorgvuldig is. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde informatie.

Aan de weergegeven medische informatie kan geen recht worden ontleend, ook al is deze met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ieder is zelf verantwoordelijk voor kritische reflectie op de aangeboden informatie. De kwaliteit van de medische informatie is gebaseerd op de op dit moment bekende feiten naar de huidige stand van zaken binnen de huisartsgeneeskunde.
Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot deze site, is verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie. Het is de verantwoordelijkheid van iedere gebruiker van deze site, de aangeboden informatie zodanig te interpreteren of toe te passen dat dit hem of haar geen schade toebrengt.

E-mail

De informatie in een e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) van Huisartsenpraktijk De Valom is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen.

Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.

Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Huisartsenpraktijk De Valom te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Als u met ons via e-mail communiceert, is het bovenstaande van toepassing. Wij gaan er dan vanuit dat u de disclaimer heeft gelezen en hiermee instemt.

 • Privacy

  Om erop toe te zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld. Het reglement sluit aan bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  privacyreglement.pdf

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image p80399_n166092
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is DEKRA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image p80399_n166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging (DISW).

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp